9010360360

*"ఒక్కసారి పూర్తిగా చదవండి"*              ------------------------------------------------
  మనలో చాలా మంది ప్రజలకి ఏ ఆరోగ్య సమస్య వస్తే ఏ డాక్టర్ ని కలవాలో చాల తెలియదు . అందుకు వారు ముందు ఒక తెలిసిన లేదా దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ ని కలిసి మందులు వేసుకుంటుంటారు, అలా కొన్ని సందర్భాలలో ఒక డాక్టర్ నుండి ఇంకొక డాక్టర్ దగ్గరకు తీరుగుతూ వుంటారు. దీని వల్ల ఆర్యోగ్య సమస్య పెరగడంతో పాటు డబ్బు మరియు సమయం  వృధా అవుతుంది.

ఆలా ఆర్యోగ్య సమస్య తో ఇబ్బందులు పడుతున్న సమయంలో  90 10 360 360 కి కేవలం ఒక ఎస్ ఎం ఎస్ / మిస్స్ డ్ కాల్ / వాట్సాప్ గాని  చేస్తే  హెల్త్ ఎక్స్ పర్ట్స్  (Health Experts) వాళ్లే మీకు కాల్ చేస్తారు మీ యొక్క వ్యాది లక్షాణాలు చెప్తే మీరూ ఏ స్పెషాలిటీ  డాక్టర్ ని కలవాలో వారే చెప్తారు, దీని వల్ల మీరు డబ్బు మరియు సమయం ఆదా చేసుకోవచ్చు

గమనిక: ఈ సర్వీసెస్  పూర్తిగా ఉచితం (హెల్త్ ఎక్స్ పర్ట్స్ - Health Experts  వాళ్ల కి మీరు డబ్బులు చెలించక్కర్లేదు )

మనం రోజు ఎన్నో పోస్ట్ లు షేర్ చేస్తూ ఉంటాం .. ఇలాంటి వి పోస్ట్ చేస్తే నలుగురి ఉపయోగ పడుతుంది

మన బాధ్యతగా షేర్ చేదాం ఒకరికి సాయం చేదాం .,ఆరోగ్యం తోపాటు ప్రాణం కాపాడినట్లు అవుతుంది . థ్యాంక్ యు అల్ ఫ్రెండ్స్ for షేరింగ

Comments

Popular posts from this blog

Attitude Matters

How to convert normal TV to android TV